Tymoszówka

Gniazdo rodowe Szymanowskich, tu kompozytor przyszedł na świat i tu spędził swoją młodość. W latach 1901 – 1914 Karol Szymanowski spędzał tu na ogół okresy lata i jesieni. Głównie w Tymoszówce przebywał także w czasie I wojny światowej. Majątek był miejscem, do którego przyjeżdżali przyjaciele (Artur Rubinstein, Paweł Kochański, Stefan Spiess, Jarosław Iwaszkiewicz), Szymanowski znajdował tu także doskonałe miejsce do pracy. W Tymoszówce powstała większość jego dzieł z pierwszego i drugiego okresu. W październiku 1917 wyjechał z Tymoszówki, by nigdy już do niej nie powrócić. Obecnie w miejscowej szkole znajduje się izba pamięci poświęcona Szymanowskiemu.