This website was created in cooperation with the University of Warsaw Library (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego), and Polska Music – the programme created by the Adam Mickiewicz Institute (Instytut Adama Mickiwiewicza) to promote Polish classical music with specific emphasis on contemporary music.
It is based on publication of the University of Warsaw and the University of Warsaw Foundation to celebrate the Year of Szymanowski.

Uniwersytet Warszawski Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Adam Mickiewicz Institute Polska Music

Courtesy of:
Polish Radio (Polskie Radio S.A.),
Polish Radio Archive (Archiwum Polskiego Radia),
PWM Edition (Polskie Wydawnictwo Muzyczne),
National Library of Poland (Biblioteka Narodowa),
National Museum in Krakow (Muzeum Narodowe w Krakowie),
Universal Edition,
DUX,
TVP S.A. (TVP S.A., Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych)

authors of texts:
Tomasz Baranowski (Works – Piano solo)
Teresa Chylińska (Inspirations – Eastern Borderlands)
Lech Dzierżanowski (Artist Profile – The pianist)
Danuta Gwizdalanka (Works – Chamber)
Zofia Helman (Biography; Artist Profile – The composer, The heritage)
Elżbieta Jasińska-Jędrosz (Artist Profile – The poet and the writer, The journalist)
Małgorzata Komorowska (Works – Stage)
Adam Neuer (Works – Songs)
Maciej Pinkwart (Inspirations – Tatra mountains; Atma “My house”)
Tadeusz Zieliński (Works – Orchestral, Voices and orchestra)

editor: Piotr Maculewicz, The University of Warsaw Library (BUW)
translation: Anna Kijak, Piotr Szymczak, Zofia Weaver
co-operation and coordination UW: Piotr Bocian, The University of Warsaw Promotion Office, Magdalena Borowiec, The University of Warsaw Library (BUW)
coordination: Adam Mickiewicz Institute (IAM), Polska Music: Ewa Bogusz – Moore, Natalia Dzieduszycka, Łukasz Strusiński
preparation of audio samples:
Grażyna Walczak

Audio excerpts from concerts and interviews come from the Polish Radio Archives
Video excerpts come from the Documentation and Programme Collections Centre of the Polish Television